معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از اتصال شبکه برق ایران به کشور عراق در 9 نقطه خبر داد.

به گزارش مهر، محمد احمدیان صبح امروز در یک نشست خبری گفت: در نیمه اول سال 86 ظرفیت نصب شده نیروگاه‌ها در شبکه سراسری به 46 هزار و341 مگاوات رسید که نسبت به قدرت اسمی  مدت مشابه در سال قبل 11/9 درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه ظرفیت واحدهای جدیدی که دراین دوره برای اولین بار در مدار قرار گرفته اند برابر دو هزار 26 مگاوات است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: میانگین قدرت عملی فصلی مولدها در شبکه سراسری با 8.6 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 40 هزار و 609 مگاوات رسید . این در حالی است که حداکثر قدرت قابل تولید همزمان و همروز  این مولدها در شبکه سراسری 35 هزار و 120 مگاوات و حداکثر قدرت تولید شده همزمان و همروز در شبکه سراسری 34 هزار و 495 مگاوات بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.78 درصد رشد داشته است.

به گفته وی در این دوره زمانی کل انرژی تولید شده 110 هزار و 914 گیوات ساعت بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 49/1 درصد افزایش داشته است به نحوی که از این میزان سهم تولید مولدهای بخاری 79/44 درصد ، مولدهای توربین گاز 53/20 درصد مولدهای سیکل ترکیبی 66/23 درصد مولد های برق آبی 88/10 درصد و مولدهای دیزلی 1 دهم درصد از کل انرژی تولید شده است.

احمدیان گفت: از نقطه نظر مصرف و نیاز مصرف ، حداکثر نیاز مصرف اصلاحی شبکه سراسری 34 هزار و 894 مگاوات در 16 مرداد جاری بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 09/2 درصد رشد نشان می دهد.

وی تصریح کرد: از این میزان سهم دریافتی برون مرزی معادل 270 مگاوات و کاهش مصرف صنایع از طریق اعمال مدیریت در مصرف صنایع عمده معادل 133 مگاوات بوده است، ضمن اینکه قدرت مورد نیاز مصرف در روز حداکثر نیاز مصرف معادل 34 هزار و 873 مگاوات بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 54/3 درصد رشد را نشان می دهد.

به گفته احمدیان با احتساب میزان تولید و مصرف در شبکه های مجزا حداکثر نیاز مصرف اصلاح شده در کل کشور برابر 34 هزار و 995 مگاوات در 16 مرداد ماه 86 است.

احمدیان حداکثر قدرت خاموش شده در زمان پیک شبکه سراسری در سال 86 را برابر با 711 مگاوات در 6 مرداد 86 عنوان کرد و آن را ناشی از کمبود تولید دانست.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی کل انرژی مورد نیاز مصرف و نیاز مصرف اصلاحی در نیمه اول سال را به ترتیب معادل 111 هزار و 954 و 111 هزار و 996 گیوات ساعت ذکر کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته از رشدی معادل 73/5 درصد برخوردار بوده است.

وی افزود: کل انرژی دریافتی برون مرزی در این دوره به میزان 1175  و کل انرژی ارسالی برابر 1062 گیوات ساعت بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 88/29 درصد و 61/12 درصد کاهش داشته است.

احمدیان متوسط ضریب بار نیاز مصرف در شش ماه اول امسال را 92/71 درصد عنوان وتصریح کرد: این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 11/2 درصد بهبود را نشان می دهد.

معاون وزیر نیرو در خصوص جبران خسارت مشترکین ناشی از خاموشی ها گفت: روشی که در مجموعه برق برای پوشش دادن خسارت ناشی از خاموشی ها به مشترکان درنظر گرفته شده استفاده از سازوکار بیمه است اما پروسه آن اندکی سخت است چرا که مقداری از آن به ماهیت خدمات ارائه شده از سوی وزارت نیرو بر می گردد.

و ی افزود: تشخیص خسارت مشترکین به لوازم برقی منزل مشکل است چرا که تجربه بیمه کردن این قبیل خطرات  و ریسک ها کمتر است ، اما با توجه به تاکید دولت نهم برای توجه به کاسته های مردم و رضایتمندی آنها مجموعه برق فعالیتهای خود را بیشتر کرده است.

احمدیان در خصوص درآمد ناشی از افزایش پلکانی تعرفه های برق گفت: در بخش صنعت و کشاورزی تعرفه ها هیچ گونه افزایشی نداشته است و این افزایش بر روی مصارف خانگی که بالاتراز الگوی ، مصرف دارند حاصل شده است.

به گفته وی افزایش تعرفه ها بر روی مشترکان بالاتر از الگوی مصرف نیز بستگی به شرایط آب و هوایی دارد که این معنا که الگوی مصرف برای شهرهای با آب و هوای عادی در زمان تابستان 300 کیلووات و در غیر تابستان 200 کیلووات است و در سایر نقاط بستگی به گرما و رطوبت تا 3 هزار کیلووات ساعت نیز الگوی مصرف قابل تغییر است.

وی افزود: هدف دولت از تغییر تعرفه در سال جاری این است که مشترکان به سمت مصرف بهینه برق سوق یابند. اما میزان درآمد وزارت نیرو از این محل چندان زیاد نبوده است.

احمدیان در توضیح این مطلب گفت: اگر روندی که بر روی درآمد وزارت نیرو از محل تعرفه ها در 6 ماهه ابتدای امسال رخ داد، در 6ماهه دوم امسال نیز ادامه یابد، تا پایان سال درآمد وزارت نیرو از این محل 150 تا 200میلیارد تومان خواهد بود. ضمن اینکه کل فروش برق در سال 2500میلیارد تومان است.

به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص محدودیت ارائه کنتورهای چند تعرفه ای، ضرورت احداث شبکه های جدید توزیع برق حس می شود تا بتوان برق مشترکان جدید را تامین کرد این درحالی است که در بسیاری از موارد زمانی یک خانه به چند واحد آپارتمانی تبدیل می شود قطعا وزارت نیرو در ارائه کنتورها و برقرسانی دچار مشکل می شود.

وی افزود: وزارت نیرو سالانه 800هزار مشترک جدید در بخش خانگی را به شبکه برق کشور اضافه می کند به نحوی که حدود 400هزار مشترک تقاضای انشعاب جدید در 6ماهه ابتدای امسال وجود داشت.

احمدیان در خصوص احداث مخازن نگهداری سوخت نیروگاههای کشور گفت: برای اطمینان از تامین سوخت نیروگاهها در ماههای سرد سال، جلسات هماهنگی در سطوح مختلف وزرا و نمایندگان آنها به طور مرتب بین وزارتخانه های نفت و نیرو برگزار شده که براساس جمع بندی این جلسات، افزایش حجم مخازن ذخیره سوخت مایع به عنوان اولویت کار وزارت نیرو مشخص شد.

به گفته وی، این کار به صورت جدی پیگیری شده و در یک برنامه 3تا 4ساله تقریبا حجم مخازن سوخت مایع نیروگاه‌های کشور 2برابر می شود. احمدیان افزود: بخشی از این به واسطه ورود نیروگاههای جدید به مدار است که قطعا نیاز به مخازن سوخت را ضروری تر می سازد. وی ادامه داد: 300میلیون مترمکعب از این مخازن امسال و بقیه در سالهای آتی به نتیجه می رسد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی گفت: طبق اصل 44 قانون اساسی در بخش تولید برق تمام بار احداث نیروگاههای جدید به دوش بخش خصوصی دیده شده و با سرمایه دولت تنها نیروگاههای در دست احداث کامل می شود.

وی افزود: مهمتر از همه اساسنامه این نیروگاهها است که باید ابعاد مختلف فعالیت آنها را مشخص کند این به تصویب دولت رسیده که امیدواریم بعد از ابلاغ، توانیر وکالت واگذاری نیروگاهها را به سازمان خصوصی سازی ارائه دهد.

احمدیان گفت: برای تسهیل در واگذاری نیروگاهها و اینکه خریداران بتوانند با اطمینان بیشتری سرمایه گذاری خود را انجام دهند، این امکان وجود دارد که به جای اینکه یک نیروگاه به یک شرکت "تبدیل نیرو"، تبدیل شود مجموعه ای از نیروگاهها به یک شرکت "تبدیل نیرو"، تبدیل شود که این پیشنهاد مورد قبول وزارت نیرو است.

به گفته وی، این امر در دولت در دست بررسی است. اما در حقیقت سهام نیروگاهها از طریق بورس عرضه می شود و ضرورتی در این راستا برای سرمایه گذاران وجود ندارد که یک نفر کل سرمایه را برای خرید بیاورد بلکه می تواند در حد تمایل سهام خریداری نماید.

احمدیان در خصوص اتصال شبکه برق ایران به کشور عراق گفت: براساس مذاکرات صورت گرفته با طرف عراقی و تقاضای آنها برای اتصال شبکه برق ایران به کشور عراق در 9 نقطه پیش بینی شده است. وی افزود: از این 9 نقطه پیش بینی شده تنها اتصال یک نقطه از سرپل ذهاب به خانقین صورت گرفته که بقیه نقاط نیز در دست مطالعه و بررسی است.

احمدیان ابراز امیدواری کرد یک خط انتقال دیگر نیز از آبادان به حارثه در عراق و یک خط انتقال 400کیلوولتی دیگر نیز از کرمانشاه به دیاله و بغداد احداث شود. وی افزود: تعداد خطوطی نیز در شمال عراق و در منطقه کردستان در حال مطالعه است.

احمدیان در خصوص احداث نیروگاه توسط ایران در عتبات عالیات گفت: برای بازسازی عتبات عالیات حرکت‌های خودجوش مردمی وجود دارد که براین اساس، ستادهایی نیز ایجاد شده اند که کمک های مردمی را برای بهبود وضعیت عراق و برقرسانی به این کشور هدایت می کنند.

وی گفت: با توجه به نیاز مردم نجف و کربلا به برق، این ایده مطرح است که میزانی از این کمکها برای انجام یک کار ماندگار و موثر نظیر ساخت نیروگاه در کشور عراق هزینه شود که طرف عراقی نیز از آن استقبال کرده است.

 تاريخ : | | نویسنده : iapess |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
مدیریت پروژه و کنترل پروژه و اهمیت آن
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.