اشتهاي كودك در زمان هاي مختلف متفاوت است و تحت تاثير عوامل زيادي از جمله ميزان رشد كودك قرار مي گيرد. بنابراين حتي در كودكاني كه در سال اول عمر اشتهاي خوبي هم داشته اند در سال دوم زندگي به نظر مي رسد كه كودك اشتهاي سابق را ندارد و والدين مي گويند كه اشتهاي او كم شده است در صورتي كه اين كاهش اشتها ناشي از كند شدن رشد در اين سن نسبت به سال قبل است.

 

 

گرچه ممكن است بين كودكان از نظر نوع و ميزان دريافت مواد غذايي اختلاف زيادي وجود داشته باشد و گاهي اوقات از يك وعده تا وعده ديگر و يا از يك روز به روز ديگر فرق كند ولي تحقيقات نشان داده است كه اكثر كودكان و حتي آنان كه مقدار مواد غذايي متغيري دريافت مي كنند انرژي و مواد مغذي مورد نياز خود را از يك غذاي متعادل به دست مي آورند.

 

ساير عوامل مثل رفتار خانواده در زمينه دوست داشتن و يا دوست نداشتن غذا، عادت هاي نادرست مروط به غذا و تغذيه، همه در سال اول و دوم زندگي كودك شكل گرفته و ادامه مي يابند. در اينجا پدر و مادر به عنوان يك "الگو" نقش مهمي ايفا مي كنند. فضاي رواني مثبت يا منفي كه خانواده در زمان غذاخوردن ايجاد مي كنند مي تواند ناشي از شرايط رواني و يا نحوه تغذيه و برخورد افراد خانواده با يكديگر باشد.

 

 

غذا خوردن کودک

 

عدم آگاهي و يا بي توجهي اعضا خانواده در مورد رفتارهاي تغذيه اي كودك، همچنين محدوديت فرصت والدين بخصوص مادر، به ويژه اگر شاغل هم باشد مي تواند در مشكلات تغذيه و كاهش اشتهاي كودك موثر باشد و موجب شود كه كودك يك تا 2 ساله بعضي از غذاهايي را كه قبلا خوب مي خورده ديگر نخورد. اين بي علاقگي ممكن است يك تا 2 هفته طول بكشد و گاه سال ها باقي بماند.

 

 

 

از طرف ديگر كودكان در اين سن استقلال خود را نشان مي دهند و مي خواهند كه خودشان غذا بخورند. هنوز هم دوست دارند ريخت و پاش كنند و از انگشتان خود براي برداشتن غذا استفاده نمايند كه اين رفتار بخشي از مرحله تكاملي آنان است. كودكان ترجيح مي دهند از غذاهايي استفاده كنند كه مستقيما آن را به دست بگيرند و يا در بشقابشان جستجو كرده و آن را بردارند. بسياري اوقات تمايل نشان دادن به خوردن بعضي از غذاها و يا علاقه نشان دادن به غذاهايي كه مناسب سنشان نيست و يا بازي كردن با غذا بيشتر به دليل بازيگوشي و حس استقلال طلبي آنان است نه اينكه واقعا به آن غذاي خاص علاقه داشته و يا نسبت به بعضي غذاهاي ديگر بي علاقه باشند.

 

بنابراين پدرو مادر بايد سعي كنند علت اين گونه رفتارهاي كودكان را شناسايي نموده و حتي المقدور از آنها پيشگيري كنند تا با مشكلات كمتري هنگام غذاخوردن او روبروي شوند.

 

 

رفتارهاي غذايي در كودك يك تا دو ساله چگونه شكل مي گيرد؟

 

عبور از يك سالگي به دوسالگي و بالاخره از تغذيه با مجموعه "شير مادر+ غذاي كمكي" به "غذاي خانواده+ شير مادر" مرحله مهمي از زندگي كودك است كه در اين دوره همچنان بايد بخشي از غذاهاي اواخر يك سالگي ادامه يابد و غذاهاي سفره بتدريج وارد برنامه غذايي او شود بطوري كه با بزرگ شدن كودك و گذشت زمان سهم او از مواد غذايي سفره خانواده بيشتر و غذاهاي مخصوص قبل از يك سالگي كمتر شود تا كودك بتواند بعد از چند ماه تقريبا همه مواد مورد نياز خود را از سفره خانواده تامين نمايد و چون هنوز معده او گنجايش كمي دارد براي تامين كالري مورد نيازش بايد وعده هاي غذايي متعدد داشته باشد و از ميان وعده هاي سالم و مغذي استفاده نمايد.


كودكان با عادات بد غذايي متولد نمي شوند ما آنان را چنين بار مي آوريم.

 

همانطور كه گفته شد والدين بايد به خاطر داشته باشند كه اگر كودك گاهي اوقات علاقه به خوردن غذا نشان نمي دهد احتمال دارد كه اين امر طبيعي و ناشي از كاهش موقتي اشتها ي او باشد. براي ترغيب كودك به غذا خوردن بايد غذاي او را متنوع، خوشرنگ، خوشبو و با قوام و غلظت مناسب و به صورتي اشتها آور تهيه كرد و زمان خوردن را براي او دلپذير و لذت بخش نمود.

 

والدين اكثر كودكاني كه خوب غذا نمي خورند و بهانه گيري مي كنند نمي دانند كه كودك آنان در حال تغييرات عادت غذايي در طول زندگي خود مي باشند. اين والدين معمولا يا:

 

* با فشار، كودك خود را وادار به خوردن مي كنند.

 

* و يا با شوخي، ادا، حقه و ... غذا را در داخل دهان او مي گذارند.

 

كه اين اعمال سبب مي شود كودك اصولا نسبت به غذاخوردن مقاومت نمايد و در سال هاي بعد هم دچار مشكلات بيشتر شود.

 


هنگام غذا دادن يا غذا خوردن كودك بايد به چه نكاتي توجه كرد؟

 

* مواد غذايي نه تنها از نظر كميت و كيفيت بايد كامل و مناسب باشد بلكه شرايط محيطي كه كودك در آن تغذيه مي شود نيز از نظر رواني مساعد و مطلوب باشد تا كودك از خوردن غذا لذت برده و به آن تمايل نشان دهد.

 

* چون در اواخر سال دوم، كودك بيشتر اجتماعي شده و اغلب قادر است بدون كمك غذا بخورد و غذاي مورد علاقه خود را به دلخواه انتخاب نمايد مادر بايد مواظب باشد كه مواد مغذي كافي، متعادل و پر انرژي كه براي رشد كودك لازم است در اختيار او بگذارد و از مصرف شدن آن اطمينان حاصل كند.

 

* به كودك نبايد به زور غذا داد. در عين حال محيط او بايد آرام باشد و حواس و توجه اش به مطلب ديگري جلب نشود. گاهي مادرها اجازه نمي دهند كه كودك مطابق ميل و نياز خود غذا طلب كند در حالي كه بهتر است اشتياق و اشتهاي كودك حتما در نظر گرفته شود.

 

* اگر كودك غذايي را دوست نداشت نبايد كلا آن را از برنامه غذايي حذف كرد بلكه مي توان با تغييراتي و در فرصتي ديگر، آن را امتحان كرد.

 

* به امتناع كودك از خوردن غذا در بعضي از شرايط بايد توجه نمود. گاهي جدايي از مادر، بيماري كودك، شرايط خاص روحي كودك، شب نخوابيدن، عدم استفاده از آفتاب و هواي سالم و پاك، نداشتن فعاليت زياد، گوشه گيري كودك و گاهي اوقات وسواس بيش از اندازه مادر در مورد اينكه موقع غذا خوردن بايد همه چيز تميز بماند و لباس كودك كثيف نشود و امثال آن ممكن است بر علاقه و اشتهاي او به غذا و يا امتناع از غذا خوردن تاثير گذار باشد.

 

* بنابراين كودك در زمان غذا خوردن بايد در محل امن و راحتي قرار گيرد، مشتاق غذاخوردن باشد، بدون عجله به او غذا داده شود، با زور و تهديد يا رشوه وادار به غذاخوردن نشود. اگر به هر علتي از خوردن يك وعده غذا خودداري كرد بايد بدون هيچگونه نگراني و اضطراب آن نوبت تغذيه را به تاخير انداخت يا حتي از آن صرف نظر نمود. مطمئنا در وعده هاي ديگر جبران خواهد كرد.

 

 

غذا خوردن

 

* كودكان در اين سن دوست دارند خودشان غذا بخورند و ترجيح مي دهند غذا را با دست و انگشتان خود بردارند.

 

* آنان غذاي گرم را نسبت به غذاي سرد يا داغ ترجيح مي دهند.

 

* معمولا با غذا بازي مي كنند و صحنه هاي غير قابل انتظاري ايجاد مي كنند! ولي خودشان از اين كار لذت مي برند.

 

* نمي توانند بيش از 5 تا 10 دقيقه پشت سر هم براي غذا خوردن وقت صرف كنند و اگر بتوانند سفره را ترك مي كنند و بعد دو مرتبه برمي گردند.

 

* آداب غذاخوردن را مراعات نمي كنند، در حين غذا خوردن و بعد از سير شدن، غذا را به اطراف پخش مي كنند.

 

* بيشتر به خواسته ها و تمايلات خود توجه دارند و كمتر به نظر ديگران اهميت مي دهند.

 

* از پدر و مادر و خواهر و برادرانشان تقليد مي كنند.

 

* بعضي غذاها را نمي خورند و احتمال بروز عادت نامساعد غذايي از همين جا سرچشمه مي گيرد.

 

بنابراين

 

چون مغز فعال و پوياي كودك آماده دريافت همه پيام هاي محيط زندگي و اطرافيان است عادات خوب غذايي هم بايد از سنين پائين به كودك آموزش داده شود. آموزش عملي و عيني به مراتب اثربخش تر از بيان است. همه افراد بزرگتر خانواده بايد بدانند رفتارهاي غذايي آنان مي تواند براي افراد كوچكتر خانواده الگو باشد. پس سر سفره و هنگام صرف غذا بايد مواظب بود و حداقل به منظور آموزش فرزندانمان، خودمان هم به هنگام غذاخوردن مراقب رفتار و گفتارمان باشيم و به عادت هاي خوب غذايي عمل كنيم. مثلا بر سر سفره و هنگام غذا خوردن نگوئيم كه "من اين غذا را دوست ندارم" و يا "چقدر بدمزه و بدشكل است".


از اضافه كردن نمك و شكر به غذا پرهيز نموده و سعي كنيم مصرف سبزي و ميوه را بيشتر كنيم.

 

گفتار خوب و حسن رفتار و كردار در خانواده موجب ثبات شخصيت و رفتارهاي منطقي و صحيح در كودك مي شود، محيط هاي متشنج و عصبي خانواده آثار زيان بخشي بر روح و روان كودك مي گذارد كه بدون شك در عادات و رفتار تغذيه اي آنان نيز اثر منفي خواهد گذاشت.

 

در اين ميان سلامت رواني مادر نقش عمده اي دارد. اضطراب، افسردگي و يا رفتارهاي وسواسي او مي تواند باعث كم اشتهايي يا بي اشتهايي و بدغذايي كودك شود و بسياري از مشكلات رفتاري، خلقي و تغذيه اي كودكان را ايجاد نمايد.

 

 

غذا دادن به کودک


هنگام غذاخوردن چگونه مي توان محيط را براي كودك دلپذير كرد؟

 

به محل، زمان و نحوه غذا دادن به كودك توجه كنيد.

 

كودك بايد غذا را سر ميز و يا سر سفره خانواده، در محيطي تميز، آرام، دوستانه، راحت، مطمئن و خوشايند صرف كند تا ضمن اينكه از غذا خوردن همراه ديگران لذت مي برد طرز غذاخوردن و نحوه استفاده از قاشق، چنگال و ليوان را نيز بياموزد.

 

بهتر است كودك را به جاي اجبار، تشويق به غذا خوردن كرد. علاقه به غذا خوردن زماني بوجود مي آيد كه غذا به صورت جالبي ارائه شود و كودك ببيند كه ديگران هم غذاهاي متنوع يا جديد را با لذت مي خورند.

 

ضمنا غذا بايد به شكلي باشد كه خوردنش براي كودك آسان باشد. مثلا گوشت چرخ كرده را بهتر از گوشت تكه اي مي پذيرد يا قطعات كوچك سيب زميني و يا هويج پخته شده يا لقمه هاي كوچك غذا را با ميل و رغبت مي خورد.

 

در ابتدا كودك 1 تا 2 ساله ممكن است براي گرفتن يا برداشتن غذا از انگشتانش استفاده كند ولي بتدريج مي تواند در گرفتن قاشق، چنگال و ليوان مهارت پيدا كند.

 

ظرف غذا بايد كوچك و كمي گود باشد تا غذا از آن بيرون نريزد. قاشق و چنگال و ليوان هم بايد كوچك، سبك و طوري باشد كه كودك به راحتي آن را بردارد و نگهدارد. بهتر است از قاشق و چنگال و بشقاب نشكن استفاده شود و بهتر است از قاشقي كه او را به ياد قاشق دارو مي اندازد استفاده نشود. كودك را به ويژه در شروع غذا كه گرسنه است، بايد تشويق كرد تا عليرغم ريخت و پاشي كه مي كند خودش غذا بخورد، اين كار را ياد بگيرد و مهارت و اعتماد به نفس پيدا كند، سپس وقتي خودش از خوردن خسته شد و يا در ضمن آنكه خودش غذا مي خورد او را كمك كرد.

 

 

چه بايد كرد تا كودك از غذا خوردن لذت ببرد؟


* ساعات برنامه غذايي را خيلي عوض نكنيد.

 

* مراقب باشيد كه زمان غذا خوردن، كودك خيلي گرسنه يا خيلي خسته نباشد.

 

* سعي كنيد ميان وعده ها را 5/1 تا 2 ساعت قبل از وعده اصلي غذا بدهيد.

 

* بهتر است ميان وعده ها خيلي شيرين، حجيم يا چرب نباشند تا اشتهاي كودك براي وعده اصلي غذا، باقي بماند.

 

* براي دسر يك ماده كمي شيرين انتخاب كنيد و آن را بلافاصله بعد از غذا به او بدهيد كه جزو غذا به حساب بيايد.

 

* اگر غذاي جديدي به او مي دهيد كه از خوردنش امتناع مي كند تعجب نكنيد، آن را همراه با غذايي كه دوست دارد مثل برنج يا نان يا سيب زميني به او بدهيد.


* غذاهارا خيلي زود به زود و بر اساس تمايل او عوض نكنيد.

 

* هنگام غذا دادن، دعوا نكنيد، داد و قال راه نيندازيد و براي خوردن غذا جايزه تعيين نكنيد.

 

* بگذاريد در مورد سير شدنش خودش تصميم بگيرد، اگر در يك وعده مقدار كمتري بخورد مسلما در وعده ديگر يا روز ديگر جبران مي كند.

 

* در سن يك تا دو سالگي با توجه به مراحل تكامل كودك، شما انتظار نداشته باشيد كه هنگام غذا خوردن خيلي تميز و مرتب باشد. اين مرحله ريخت و پاش بتدريج بهتر مي شود. برخي كارهاي او را مانند پرت كردن غذا، بازي كردن هنگام غذاخوردن و ... را مي توان با آرامش و ملايمت و بتدريج محدود كرد. بسياري از رفتارهاي غذايي آرام آرام با بزرگ شدن كودك عوض مي شوند.

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

اگر به علت مسافرت ویا هر دلیل یخچال را به مدت طولانی خاموش می کنید حتماُ یخچال را کاملاُ تمیز کنید و درب آن را باز بگذارید.در غیر این صورت یخچال بوی بسیار بدی می گیرد، که بر طرف کردن بوی بد آن هم مشکل است، اگر مدتی طولانی درب یخچال بسته بوده وبوی بدی گرفته است. قند سوخته را درون یخچال قرار داده ودرب آن را ببندید تا بوی بد آن گرفته شود.

 

هرگز روی تور های درون یخچال پوشش پلاستیکی قرارندهید، تاجریان هوا را به راحتی در یخچالهمه جای یخچال وجود داشته باشد. برای تمیز کردن یخچال ابتدا تمام محتویات یخچال را از آن خارج کنید. برفک ها را آب کنید. سپس باآب نیم گرم و کمی صابون همه جای یخچال را تمیز کنید.و با محلول آب و جوش شیرین بو زدایی کنید و با حوله یخچال را کاملاُ خشک کنید و مواد را به یخچال انتقال دهید.برای اینکه یخچال شما بو نگیرد تمام میوه ها و سبزیجات را در پلاستیک و یا ظرف در بسته قرار دهید. و برای بوزدایی یخچال می توانید از یک تکه ذغال استفاده کنید و یا کمی خردل را درون ظرف کوچکی بگذارید و درون یخچال قرار دهید.

 

مغز بادام, مغزگردو, آرد گندم, آرد برنج و پودر نارگیل را حتماُ درون یخچال نگهداری کنید.

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

همايش "همکاريهاي اقتصادي -صنعتي و سرمايه گذاري ايران و بوليوار ونزوئلا" عصر شنبه در محل موسسه مطالعات بهره وري منابع انساني سازمان گسترش برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، دبير کنفدراسيون صنعت ايران مهمترين هدف از برگزاري اين همايش را بررسي فرصت ها و راهکارهاي حضور موثر و چشمگير در بازار ونزوئلا(کالا، خدمات صنايع و سرمايه گذاري) ذکر کرد.

 

"رضا خاکي" ديگر اهداف مهم همايش را ارائه راهکارهاي موثر در چگونگي تبادل کالا، حمل و نقل و ترانزيت و چگونگي تبادلات پولي و اخذ ضمانتنامه هاي لازم، راهکارهاي ارائه تسهيلات به تجار و بازرگانان فعال در ونزوئلا از سوي دو کشور، ايجاد فرصت فعاليت در حوزه انرژي ونزوئلا، زمينه هاي سرمايه گذاري و توانمندي هاي موجود و همچنين بيان تجربه بنگاه هاي اقتصادي و خدماتي فعال در کشور ونزوئلا ذکر کرد.

 

وي گروههاي هدف در اين همايش را صنايع غذايي، بسته بندي، نوشيدني ها، فرش ماشيني، موکت، مبلمان، ماشين آلات کشاورزي، لوازم خانگي، طراحي صنعتي، سنگ هاي ساختماني و ديگر خدمات فني و مهندسي و برخي صنايع ديگر عنوان کرد.

 

اين همايش نيم روزه با حضور برخي از مسئولان دولتي و فعالان بخش خصوصي برگزار شد.

 

ایرنا

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

ترجمه فارسی نهج البلاغه تلاوت رجال لا تلهيهم..
هنگامي که آيه رجال لاتلهيهم تجاره و لابيع عن ذکرالله را تلاوت مي‏فرمود همانا خداي سبحان ياد- خود- را روشني بخش دلها کرد، تا از آن پس که ناشنوايند بدان ياد بشنوند، و از آن پس که نابينايند بينا بوند، و از آن پس که ستيزه جويند رام گردند، و همواره خدا را- که بخششهاي او بي‏شمار است و نعمتهايش بسيار- در پاره‏اي از روزگار پس از پاره‏اي ديگر، و در زماني ميان آمدن دو پيامبر، بندگاني است که از راه انديشه با آنان در راز است، و از طريق خرد دمساز، و آنان چراغ هدايت را برافروختند به نور بيداري که در گوشها و ديده‏ها و دلها توختند. ايام خدا را فراياد مردمان مي‏آرند، و آنان را از بزرگي و جلال او مي‏ترسانند. همانند نشانه‏هايند که در بيابانهاي بي‏نشان برپايند. آن که راه ميانه را پيش گيرد، بستايندش و به نجات مژده دهندش، و آن که راه راست يا چپ را پيش گيرد، روش وي را زشت شمارند، و از تباهي‏اش بر حذر دارند، و اين چنين، چراغ ظلمتها بوده‏اند و راهنما در شبهتها. و همانا ياد خدا را مردماني است که آن ياد آنان را جايگزين زندگي- جهان فاني- است. نه بازرگاني سرگرمشان ساخته، و نه خريد و فروخت ياد خدا را از دل آنان انداخته. روزهاي زندگاني را بدان مي‏گذرانند، و نهي و منع خدا را- در آنچه حرام فرموده- به گوش بي‏خبران مي‏خوانند. به داد فرمان مي‏دهند، و خود از روي داد کار مي‏کنند، و از کار زشت باز مي‏دارند، و خود از زشتکاري به کنارند. گويي دنيا را سپري کرده و به آخرت درند، و آنچه از پس دنياست ديده‏اند، و بر نهان برزخيان آگاهند که چه مدتي است در آن به سر مي‏برند، و قيامت وعده‏هايش را براي آنان محقق داشته است، و آنان براي مردم دنيا پرده از آن برداشته‏اند. گويي مي‏بينند آن را که مردم نمي‏بينند و مي‏شنوند آن را که مردم نمي‏شنوند. و اگر در خرد خود صورت آنان را بنگاري. و مقاماتي پسنديده را که در آن به سر مي‏برند و مجلسهايي را که بدان اندرند، در نظر آري، که چسان دفتر کردارهاشان را گشاده‏اند و براي محاسبه نفس آماده، و مي‏انديشند که چه کارهاي بزرگ و کوچک را که بدان مامور بودند، واگذاشتند، يا از کارهايي بازداشته شدند، که کردن آن را به افراط روا داشتند، بار سنگين گناهان خويش را بر پشت نهادند، و در بر داشتن آن به ناتواني درافتادند، گريه‏شان شکسته در گلو، با ناله پرسان و پاسخگو. به پروردگار خود فرياد برمي‏دارند، پشيمانند و به گناه اعتراف دارند،- هم در آن حال- نشانه‏هاي رستگاري را ببيني و چراغهاي شبان تاري، گرداگردشان فرشتگان، آرامششان در جسم و جان درهاي آسمان به روي آنان گشاده، کرسيهاي کرامت براي شان نهاده آنجا که خدا از حالشان آگاه است و از کوششان خشنود و مقامشان نزد او محمود، دست دعا به خدا برمي‏دارند، و آمرزش او را اميدوارند. درويشاني‏اند در گروه بخشش حق مانده، اسيراني درساحت عظمت او خوار نشانده. درازي مدت اندوه دلهاشان را شکسته و گريه فراوان ديده‏هاشان را خسته، هر در خواهش از خدا که فراز است، دستي از آنان به کوفتن آن دراز است. از کسي مي‏خواهند که پهنه بخشش او را تنگي نيست، و خواهندگانش را نوميدي نيست. پس حساب نفس خود براي خود گير که ديگران را حسابرسي است- چيز-. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) قالَهُ عِندَ تِلاوَتِهِ ‏رِجالٌ‏ ‏لا ‏تُلْهِيهِمْ‏ ‏تِجارَةٌ ‏وَ ‏لا ‏بَيْعٌ‏ ‏عَنْ‏ ‏ذِکْرِ ‏اللَّهِ‏: إِنَّ اللَّهَ سُبْحانَهُ وَ تَعالى جَعَلَ ‏الذِّکْرَ ‏جِلاءً ‏لِلْقُلُوبِ‏، تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ ‏الْوَقْرَةِ، وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ ‏الْعَشْوَةِ، وَ تَنْقادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعانَدَةِ، وَ ما بَرِحَ لِلَّهِ -عَزَّتْ الاؤُهُ- فِى الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فِى أَزْمانِ ‏الْفَتَراتِ‏ عِبادٌ ‏ناجاهُمْ‏ فِى فِکَرِهِمْ، وَ کَلَّمَهُمْ فِى ذاتِ عُقولِهِمْ. ‏فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقَظَةٍ فِى ‏الْأَسْماعِ‏ ‏وَ ‏الْأَبْصارِ وَ الْأَفْئِدَةِ، يُذَکِّرُونَ بِأَيَّامِ اللَّهِ، وَ يُخَوِّفُونَ مَقامَهُ، بِمَنْزِلَةِ ‏الْأَدِلَّةِ فِى ‏‏الْفَلَواتِ‏‏، مَنْ ‏أَخَذَ ‏الْقَصْدَ حَمِدُوا إِلَيْهِ طَرِيقَهُ، وَ بَشَّرُوهُ بِالنَّجاةِ، وَ مَنْ أَخَذَ يَمِيناً وَ شِمالًا ذَمُّوا إِلَيْهِ الطَّرِيقَ، وَ حَذَّرُوهُ مِنَ الْهَلَکَةِ، وَ کانُوا کَذلِکَ مَصابِيحَ تِلْکَ الظُّلُماتِ، وَ أَدِلَّةَ تِلْکَ الشُّبُهاتِ، وَ إِنَّ لِلذِّکْرِ لَأَهْلًا أَخَذُوهُ مِنَ الدُّنْيا بَدَلًا. فَلَمْ تَشْغَلْهُمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْهُ، يَقْطَعُونَ بِهِ أَيّامَ الْحَياةِ، وَ ‏يَهْتِفُونَ‏ بِالزَّواجِرِ عَنْ مَحارِمِ اللَّهِ فِى أَسْماعِ الْغافِلِينَ، وَ يَأْمُرُونَ ‏بِالْقِسْطِ، وَ ‏يَأْتَمِرُونَ‏ ‏بِهِ‏، وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ يَتَناهَوْنَ عَنْهُ، فَکَأَنَّما قَطَعُوا الدُّنْيا إِلَى الاخِرَةِ وَ هُمْ فِيها فَشاهَدُوا ماوَراءَ ذلِکَ فَکَأَنَّمَا اطَّلَعُوا غُيُوبَ أَهْلِ الْبَرْزَخِ فِى طُولِ الْإِقامَةِ فِيهِ، وَ حَقَّقَتِ الْقِيامَةُ عَلَيْهِمْ ‏‏عِداتِها‏. فَکَشَفُواْ غِطاءَ ذلِکَ لِأَهْلِ الدُّنْيا حَتّى کَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ ما لا يَرَى النّاسُ، وَ يَسْمَعُونَ ما لا يَسْمَعُونَ، فَلَوْ مَثَّلْتَهُمْ ‏لِعَقْلِکَ‏ فِى ‏مَقاوِمِهِمِ‏ الْمَحْمُودَةِ وَ مَجالِسِهِمِ الْمَشْهُودَةِ، وَ قَدْ نَشَرُوا ‏دَواوِينَ‏ أَعْمالِهِمْ، وَ فَرَغُوا لِمُحاسَبَةِ أَنفُسِهِمْ عَلى کُلِّ صَغِيرةٍ وَ کَبِيرةٍ أُمِرُوا بِها ‏فَقَصَّرُوا عَنْها، أَوْ نُهُوا عَنْها فَفَرَّطُوا فِيها، وَ حَمَّلُوا ثِقْلَ ‏أَوْزارِهِمْ‏ ظُهُورَهُمْ، فَضَعُفُوا عَنِ الْإِسْتِقْلالِ بِها، ‏فَنَشَجُوا نَشِيجاً، وَ ‏تَجاوَبُوا ‏نَحِيباً، ‏يَعِجوُّنَ‏ إِلى رَبِّهِم مِنْ مَقامِ نَدَمٍ وَ اعْتِرافٍ لَرَأَيْتَ أَعْلامَ هُدىً، وَ مَصابِيحَ دُجىً، قَدْ حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلائِکَةُ، وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِينَةُ، وَ فُتِحَتْ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَ أُعِدَّتْ لَهُمْ مَقاعِدُ الْکَراماتِ فِى ‏مَقامٍ‏ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ فَرَضِىَ سَعْيَهُمْ، وَ حَمِدَ مَقامَهُمْ، ‏يَتَنَسَّمُونَ‏ بِدُعائِهِ رَوْحَ التَّجاوُزِ، رَهائِنُ فاقَةٍ إِلى فَضْلِهِ وَ أُسارى ذِلَّةٍ لِعَظَمَتِهِ، جَرَحَ طُولُ ‏الْأَسى قُلُوبَهُمْ، وَ طُولُ الْبُکاءِ عُيُونَهُمْ، لِکُلِّ بابِ رَغْبَةٍ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ يَدٌ قارِعَةٌ، يَسْأَلُونَ مَنْ لَّا تَضِيقُ لَدَيْهِ ‏الْمَنادِحُ‏، وَ لا يَخِيبُ عَلَيْهِ الرّاغِبُونَ. فَحاسِبْ نَفْسَکَ لِنَفْسِکَ، فَإِنَّ غَيْرَها مِنَ الْأَنفُسِ لَها حَسِيبٌ غَيْرُکَ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

ترجمه فارسی نهج البلاغه پس از بيعت با حضرت
از سخنان آن حضرت عليه‏السلام است بعد از آنکه با آن بزرگوار به خلافت بيعت کردند و (طلحه و زبير نقض بيعت کرده و به بصره رفتند و در آنجا فتنه و آشوب برپا نموده اموال مسلمانان را به يغما برده نيکان را کشتنند) گروهي از اصحاب به آن حضرت گفتند: کاش کساني را که بر (کشتن) عثمان اجتماع کردند کيفر مينمودي؟ (تا آنان را که نقض بيعت نموده‏اند بهانه‏اي بدست نباشد) پس امام عليه‏السلام فرمود: اي برادران (همکيشان) به آنچه شما ميدانيد من بي‏اطلاع نيستم (بلکه به گذشته و آينده و حال دانا هستم) ولي چگونه مرا توانائي (کشيدن انتقام از کشندگان عثمان) است و حال آنکه گروهي که (براي کشتن او) گرد آمدند (و اين آشوب را برپا نمودند) در نهايت قدرت خود باقي هستند، بر ما تسلط دارند و ما بر ايشان مسلط نيستيم (زيرا بيشتر اهل مدينه و بسياري از مردم مصر و کوفه و سائر شهرها و باديه‏نشينان به اين کار اقدام کرده بودند، و گفته‏اند آن حضرت مردم را گرد آورده براي ايشان خطبه خوانده فرمود: کشندگان عثمان از جاي خود برخيزند، پس همه آنان مگر اندکي ايستادند، و اين کار را کرد تا جواب پند دهندگان را عملا داده باشد) و آگاه باشيد کشندگان عثمان گروهي هستند که غلامان شما با آنها يار بوده و باديه نشينانتان به آنان پيوسته‏اند (همه دست يکي کرده اين عمل را انجام دادند) و ايشان در بين شما هستند (هنوز از مدينه بيرون نرفته‏اند، و اگر به مقصود شما پي برند) آنچه بخواهند آزارتان ميرسانند (و کسي را توانائي جلوگيري از آنها نيست) و آيا توانائي به آنچه خواهانيد داريد؟ (در اين باب انديشه نموده کمکي به نظر آورده‏ايد که بتوانيد با ايشان زد و خورد نمائيد) اين امر (که شما درخواست مينمائيد) کاري است از روي ناداني، و ايشان کمک و ياور (بسيار) دارند (که هنگام نيازمندي آنان را ياري مينمايند) و مردم هر گاه سخن اين خونخواهي به ميان آيد بر چند دسته‏اند: يکدسته مي‏بينند آنچه شما مي‏بينيد (رايشان اينست که بايستي خونخواهي نمود) و يکدسته مي‏بينند آنچه شما نمي‏بينيد (چگونه بايستي کشندگان او را ياري کرد) و يک دسته نه اين و نه آن را نمي‏بينند (در اين کار متوقف بوده راي ندارند) پس (انتقام کشيدن از کشندگان عثمان موجب فتنه و فساد بزرگي خواهد بود که اهميت آن بيش از کشتن عثمان است، بنابراين) شکيبا باشيد تا مردم آرامش يافته و دلها در جاي خود قرار گيرد، و حقوق در موقع مناسب به آساني گرفته شود، پس نزد من آرام باشيد (شتاب نکنيد و اينگونه پند ندهيد) و ببينيد فرمانم به شما چگونه صادر ميشود (دستورم را پيروي نمائيد) و کاري نکنيد که توانائي را نابود ساخته از بن ببرد، و سستي و خواري جا گذارد، و به زودي اين امر را به مدارا اصلاح کنم ماداميکه مداراي با آن ممکن باشد، و هرگاه چاره‏اي نيابم (مدارا کردن سود نبخشد) پس آخرين دواء داغ است (با کسانيکه بيعت را شکسته‏اند ميجنگم. جمله اخر الدواء الکي مثلي است مشهور در جائي به کار برند که به آخرين تدبير اقدام شود). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِن کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) بَعْدَ ما بُويِعَ بِالْخِلافَةِ، وَ قَدْ قالَ لَهُ قَومٌ مِنَ الصَّحابَةِ: لَوْ عاقَبْتَ قَوْماً مِمَّنْ أَجْلَبَ عَلى ‏عُثْمانَ‏؟ فَقالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: يا إِخْوَتاهُ، إِنِّى لَسْتُ أَجْهَلُ ما تَعْلَمُونَ، وَ لکِنْ کَيْفَ لِى بِقُوَّةٍ وَ الْقَوْمُ ‏الْمُجْلِبُونَ‏ ‏عَلى ‏حَدِّ ‏شَوْکَتِهِمْ‏ يَمْلِکُونَنا وَ لا نَمْلِکُهُمْ؟ وَ ها هُمْ هؤُلاءِ قَدْ ثارَتْ مَعَهُمْ عُبْدانُکُمْ، وَ الْتَفَّتْ إِلَيْهِمْ أَعْرابُکُمْ، وَ هُمْ ‏خِلالَکُمْ‏ ‏يَسُومُونَکُمْ‏ ما شآؤُا، وَ هَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَةٍ عَلى شَىْ‏ءٍ تُرِيدُونَهُ؟ وَ إِنَّ هذَا الْأَمْرَ أَمْرُ جاهِلِيَّةٍ، وَ إِنَّ لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ ‏مادَّةً. إِنَّ النّاسَ مِنْ هذَا الْأَمْرِ- إِذا حُرِّکَ- عَلى أُمُورٍ: فِرْقَةٌ تَرى ما تَرَوْنَ، وَ فِرْقَةٌ تَرى ما لا تَرَوْنَ، وَ فِرْقَةٌ لا تَرى هذا وَ لا ‏هذا، فَاصْبِرُوا حَتّى يَهْدَأَ النّاسُ، وَ تَقَعَ الْقُلُوبُ مَواقِعَها، وَ تُؤْخَذَ الْحُقُوقُ ‏مُسْمَحَةً، فَاهْدَأُوا عَنِّى، وَ انْظُرُوا ماذا يَأْتِيکُمْ بِهِ أَمْرِى، وَ لا تَفْعَلُواْ فَعْلَةً ‏تُضَعْضِعُ‏ قُوَّةً، وَ تُسْقِطُ ‏مُنَّةً، وَ تُورِثُ وَهْناً وَ ذِلَّةً وَ سَأُمْسِکُ الْأَمْرَ مَا اسْتَمْسَکَ، وَ إِذا لَمْ أَجِدْ بُدّاً ‏فَآخِرُ ‏الدَّواءُ ‏‏الْکَىّ‏‏

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

ترجمه فارسی نهج البلاغه درحکميت
(پس از پذيرش (حکميت) صفين، يکي از ياران گفت: ما را از حکميت نهي فرمودي، سپس پذيرفتي و داور تعيين کردي، ما نمي‏دانيم کدام يک از اين دو کار درست است؟ امام دست بر روي دست کوبيد و با تاسف فرمود)
علل شکست کوفيان و پذيرش (حکميت)
اين سزاي کسي است که بيعت با امام خود را ترک گويد، و پيمان بشکند. به خدا سوگند! هنگامي که شما را به جنگ با معاويه فرا خواندم، خوشايندتان نبود، ولي خداوند خير شما را در آن قرار داده بود، اگر مقاومت مي‏کرديد، شما را راهنمائي مي‏کردم و اگر به انحراف مي‏رفتيد شما را به راه راست برمي‏گرداندم، اگر سر باز مي‏زديد، دوباره شما را براي مبارزه آماده مي‏کردم، در آن صورت وضعيتي مطمئن داشتيم، اما دريغ، با کدام نيرو بجنگم؟ و به چه کسي اطمينان کنم؟ شگفتا، مي‏خواهم به وسيله شما بيماريها را درمان کنم ولي شما درد بي‏درمان من شده‏ايد، کسي را مي‏مانم که خار در پايش رفته و با خار ديگري مي‏خواهد آن را بيرون کشد، در حالي که مي‏داند خار در تن او بيشتر شکند و بر جاي ماند، خدايا! پزشکان اين درد مرگبار به جان آمده، و آبرسان اين شوره‏زار ناتوان‏شده است.
وصف ياران شهيدي که وفادار بودند
کجا هستند مردمي که به اسلام دعوت‏شده و پذيرفتند، قرآن تلاوت کردند و معاني آيات را شناختند، به سوي جهاد برانگيخته‏شده چونان شتري که به سوي بچه خود روي آورد شيفته جهاد گرديدند، شمشيرها از نيام برآوردند، و گرداگرد زمين را گروه گروه، صف به صف، احاطه نمودند، بعضي شهيد، و برخي نجات يافتند. هيچگاه از زنده ماندن کسي در ميدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهيدان نيازي به تسليت نداشتند، از گريه‏هاي طولاني از ترس خدا، چشمهايشان ناراحت، و از روزه‏داري فراوان، شکمهايشان لاغر و به پشت چسبيده بود، لبهايشان از فراواني دعا خشک، و رنگهاي صورت از شب زنده‏داريها زرد، و بر چهره‏هايشان غبار خشوع و فروتني نشسته بود، آنان برادران من هستند که رفته‏اند، و بر ماست که تشنه ملاقاتشان باشيم، و از اندوه فراقشان انگشت حسرت به دندان گيريم.
هشدار از فريبکاري شيطان
همانا شيطان، راههاي خود را به شما آسان جلوه مي‏دهد، که گره‏هاي محکم دين شما را يکي پس از ديگري بگشايد، و بجاي وحدت و هماهنگي، بر پراکندگي شما بيفزايد، از وسوسه و زمزمه و فريبکاري شيطان روي گردانيد، و نصيحت آن کس را که خيرخواه شماست گوش کنيد، و به جان و دل بپذيريد. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ کَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) وَ قَدْ قامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحابِهِ فَقالَ: نَهَيْتَنا عَنِ الْحُکُومَةِ ثُمَّ أَمَرْتَنا بِها، فَلَمْ نَدْرِ أَىُّ الْأَمْرَيْنِ أَرْشَدُ فَصَفَّقَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِحْدى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخرى ثُمَّ قالَ: هذا جَزاءُ مَنْ تَرَکَ ‏الْعُقْدَةَ. أَما وَ اللَّهِ لَوْ أَنِّى حِينَ أَمَرْتُکُمْ بِما أَمَرْتُکُمْ بِهِ حَمَلْتُکُمْ عَلَى الْمَکْرُوهِ الَّذِى يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُکُمْ، وَ إِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُکُمْ، وَ إِنْ أَبَيْتُمْ تَدارَکْتُکُمْ، لَکانَتِ الْوُثْقى، وَ لکِنْ بِمَنْ وَ إِلى مَنْ، أُرِيدُ أَنْ أُداوِى بِکُمْ وَ أَنْتُمْ دائِى، ‏کَناقِشِ‏ ‏الشَّوْکَةِ ‏بِالشَّوْکَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ‏ضَلْعَها مَعَها. اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبّاءُ هذَا ‏الدّاءِ ‏الدَّوِىّ‏، وَ ‏کَلَّتِ‏ ‏النَّزَعَةُ ‏بِأَشْطانِ‏ ‏الرَّکِىّ‏ أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلامِ فَقَبِلُوهُ، وَ قَرَأُوا الْقُرانَ فَأَحْکَمُوهُ، وَ هُيِّجُوا ‏إِلَى‏ ‏الْجِهادِ ‏فَوَلَهُوا ‏‏اللِّقاحَ‏‏ إِلى أَوْلادِها، وَ سَلَبُوا السُّيُوفَ أَغْمادَها، وَ أَخَذُوا بِأَطْرافِ الْأَرْضِ زَحْفاً زَحْفاً وَ صَفّاً صَفّاً؟ بَعْضٌ هَلَکَ وَ بَعْضٌ نَجا، لا ‏يُبَشَّرُونَ‏ ‏بِالْأَحْياءِ، وَ ‏لا ‏يُعَزَّوْنَ‏ ‏عَنِ‏ ‏الْمَوْتى. ‏مُرْهُ‏ ‏الْعُيُونِ‏ مِنَ الْبُکاءِ، ‏خُمْصُ‏ ‏الْبُطُونِ‏ مِنَ الصِّيامِ، ‏ذُبْلُ‏ ‏الشِّفاهِ‏ مِنَ الدُّعاءِ، صُفْرُ الْأَلْوانِ مِنَ السَّهَرِ، عَلى وُجُوهِهِمْ غَبَرَةُ الْخاشِعِينَ، أُولئِکَ إِخوانِىَ الذّاهِبُونَ، فَحُقَّ لَنا أَن نَظْمَأَ إِلَيْهِمْ، وَ نَعَضَّ الْأَيْدِىَ عَلى فِراقِهِمْ. إِنَّ الشَّيْطانَ ‏يُسَنِّى‏ لَکُمْ طُرُقَهُ، وَ يُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَکُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، وَ يُعْطِيَکُمْ بِالْجَماعَةِ الْفُرْقَةَ، ‏وَ ‏بِالْفُرْقَةِ ‏الْفِتْنَةَ، ‏فَاصْدِفُوا عَنْ ‏نَزَغاتِهِ‏ وَ نَفَثاتِهِ، وَ اقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِمَّنْ أَهْداها إِلَيْکُمْ، وَ ‏اعْقِلُوها عَلى أَنْفُسِکُمْ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

 

 

 

انقراض لاک پشت

 

 

دانشمندان دریافتند انسان ها در حدود ۳ هزار سال پیش عامل اصلی انقراض لاك پشت های عظیم الجثه اقیانوس آرام بوده اند.

دانشمندان معتقدند، آخرین گونه از حیوانات عجیب الخلقه روی زمین كه دیگر نمونه ای از آن به چشم نخورد، در حدود ۳ هزار سال پیش به دست ساكنان اولیه جزیره وانوتو استرالیا منقرض شد.

كارشناسان معتقدند، بیشتر گونه های جانوری استرالیا همچون ماموت های پشم دار نزدیك به ۵۰ هزار سال پیش منقرض شدند اما هنور بحث و جدل های متعددی در خصوص چگونگی انقراض آنها وجود دارد.

تحقیقات اخیر دانشمندان استرالیایی نشان داد، لاك پشت های عظیم الجثه تا پیش از ورود انسان به این منطقه در حدود سه هزار سال پیش همچنان زنده بوده اند. آنها با كشف استخوان های پای لاك پشت دریافتند كه انسان ها در انقراض این موجودات نقشی اساسی داشتند.

این استخوان ها كه در گورستانی در جزیره ایفات استرالیا، سكونتگاه قبیله لاپیتا، كشف شد متعلق به ۳۰۰ سال پس از حضور انسان بوده است.

به گفته دانشمندان وجود چنین استخوان هایی در محوطه های گورستانی ساكنان نخستین این سرزمین ثابت می كند كه لاك پشت ها به دست انسان ها شكار و از گوشت و استخوان آنها استفاده می شده است.

انسان در حدود ۳۱۰۰ سال پیش وارد منطقه وانوتو استرالیا شد و محل جمع آوری زباله های اقوام ساكن در این منطقه كه آثاری از استخوان لاك پشت ها در آن دیده شده قدمتی ۲۸۰۰ ساله دارد...../تحلیل:فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

 

 

 

تئاتر ایران سیاستگذاری می خواهد

 

برخی هنرمندان تئاتر معتقدند اجرای قرارداد تیپ باید یكی از اولویت های مدیریت جدید تئاتر ایران باشد . روز ۱۲ مرداد حسینپارسایی جایش را به حسین مسافر آستانه داد تا بالاخره زمزمه های تغییر در مدیریت اداره كل هنرهای نمایشی به واقعیت تبدیل شود.

 

مسافر آستانه كه پیش از این نیز بارها نامش به عنوان یكی از گزینه ها برای تصدی مدیریت تئاتر ایران شنیده می شد، حالا سكان هدایت تئاتر ایران را به دست گرفته و خودش احتمالا بیش از هر كس دیگری می داند چه مسیر سخت و پرفراز و نشیبی را پیش رو دارد.

 

سال های سال است كه تئاتر ایران از كمبودهای مختلفی رنج می برد و هیچ كدام از مدیران تئاتری تا به حال نتوانسته اند این مشكلات را آن گونه كه باید حل كنند، چرا كه كلید حل بخشی از این مشكلات در دست مدیركل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست.

كمبود سالن های اجرای تئاتر، تمركز فعالیت های تئاتری در تهران، اجرایی نشدن قرارداد تیپ، به رسمیت شناختن فعالیت در حوزه تئاتر به عنوان یك شغل و برپایی جشنواره های مختلف تئاتری با صرف بودجه های زیاد از جمله مشكلاتی هستند كه طی این سال ها فراروی اهالی تئاتر بوده اند.

 

● اجرای قرارداد تیپ

مسافر آستانه سال های سال در دل تئاتر و مسائل آن بوده و از همه ما بهتر و دقیق تر مشكلات و راه حل های آن را می داند.

 

این جمله را حسین كیانی، كارگردان و نمایشنامه نویس به ایسنا می گوید. او از مدیر جدید تئاتر ایران انتظار دارد به قراردادهای تیپ سر و سامان بدهد. این خواسته ای است كه محمد یعقوبی، نمایشنامه نویس و كارگردان تئاتر نیز بر آن تاكید دارد؛ انتظار ما از مدیر جدید اداره كل هنرهای نمایشی پایبندی به اجرای قرارداد تیپ است.

 

قرارداد تیپ كه هنرمندان تئاتر از آن نام می برند، قراردادی است كه از سوی خانه تئاتر تدوین شده و طبق آن، فعالان بخش های مختلف تئاتر ایران درجه بندی شده اند و دستمزد آنها نیز تعیین شده است. این قرارداد آن گونه كه یعقوبی می گوید: در دوره مدیریت قبلی اداره كل هنرهای نمایشی تصویب شده و حالا هنرمندان انتظار دارند، مدیر جدید تئاتر نیز به این توافق پایبند باشد. حمیدرضا آذرنگ، نمایشنامه نویس و كارگردان تئاتر هم یكی از مشكلات بزرگ هنرمندان این حوزه را تاخیر در پرداخت دستمزدها می داند.

 

● سیاستگذاری برای ارتقای تئاتر

با این حال بابك محمدی، كارگردان تئاتر به مساله دیگری اشاره می كند و به ایسنا می گوید: باید سیاستگذاری یكی از مهم ترین برنامه های مدیر جدید تئاتر ایران باشد.

 

او امیدوار است كه مدیر جدید تئاتر ایران بتواند به گونه ای سیاستگذاری كند كه دست كم در سال ۲۰ تئاتر خوب نوشته و اجرا شود.

 

محمدی معتقد است: سیاستگذاری تئاتر كشور نباید علیه روند تكاملی این هنر باشد و مدیران تئاتری باید به گونه ای برنامه ریزی كنند كه بتوانند هنرمندان بیشتری را جذب كنند، نه این كه موجبات دوری آنها را از این عرصه فراهم آورند.

 

آذرنگ نیز امیدوار است در دوره جدید شأن بچه های تئاتر رعایت شود.

 

این كارگردان و نمایشنامه نویس می گوید: سال هاست گلایه داریم كه چرا شغل ما به عنوان حرفه تعریف نمی شود، اما توقعات از ما همیشه حرفه ای است.

 

محمد یعقوبی هم معتقد است كه مدیر جدید تئاتر باید راهی برای ارتباط با بچه های تئاتری باز كند.وی با اشاره به پیشینه تئاتری حسین مسافرآستانه امیدوار است كه او به عنوان یك تئاتری بتواند جلوی افزایش قیمت بلیت های تئاتر را بگیرد.

 

● مشخص شدن ضوابط

«بسیاری از كارگردان ها حتی با این كه عضو خانه تئاتر هستند، ۲ سال یك بار هم نمی توانند سالن بگیرند. در حال حاضر ضوابط تخصیص اجرا به كارگردان ها معلوم نیست و ما انتظار داریم همه چیز مشخص و شفاف شود.»

 

این جمله ها را حسین كیانی می گوید و بر ضرورت صراحت و روشنگری در مسائل تئاتر تاكید می كند.

از سوی دیگر آذرنگ نیز با اشاره به تكثر جشنواره های مختلف هنری می گوید: «هر روز شاهد شكوفه زدن بسیاری از جشنواره های گوناگون با اسامی متفاوت هستیم كه هریك بودجه كلانی را به خود اختصاص می دهند. هزینه كردن این بودجه در مدت زمان محدود برگزاری یك جشنواره آن هم برای تعداد معدودی كار منطقی نیست.

 

هنرمندان تئاتری البته خودشان بیش از هركس دیگر می دانند كه حل مشكلات تئاتر از عهده یك فرد خارج است؛ اما انتظاراتی دارند كه سال هاست برآورده نشده است.

 

حال باید منتظر ماند و دید حسین مسافرآستانه چه مسیری را در پیش می گیرد و تئاتر ایران را به چه سمت و سویی هدایت می كند..../ تحلیل : جام جم آنلاین ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

 

 

 

 


شما چه فلزی هستید؟


متولدین فروردین : آهن

فلز زندگی متولدین فروردین آهن است که 9 برابر دیگران به آنها قدرت می دهد و شانس و موفقیت آنها را در زندگی نه برابر می کند . انرژی و اشتیاق روانی انها می تواند همچون مشعل فروزانی ٬ راه را برای دستیابی به آرمان های بزرگی که در سر می پرورانند روشن نماید. آنها پیشگامانی هستند که همواره دیگران را به سمت هدفی نایافتنی هدایت می نمایند.متولدین فروردین کمتر به دنبال اندوختن ثروت هستند.ولی اگر شروع به مال اندوزی کنند با چنان سرعتی پیش می روند که وقت نمی کنند بایستند و پول ها را بشمرند. در زمینه پول ٬ زمان و حتی لباس خود بسیار دست و دلبازانه عمل می کنند و هر قدر هم فقیر باشند همیشه چیزی برای بخشیدن دارند. آنها اعتقاد دارند که وقتی به دیگران کمک می کنند نه فقط خرسند می شوند بلکه این عمل آنها باعث می شود که دیگران هم متقابلا کاری برای آنها انجام دهند.

 

 

متولدین اردیبهشت : مس

فلز ماه اردیبهشت مس است که رسانای برق و گرماست و بعد از گذشت سالها همچنان درخشان باقی می ماند. در زندگی خانوادگی حاکم ورئیس است و هیچکس جرات ندارد آرامش او را بر هم زند. او مانند زمان صبور است و مانند جنگل عمیق ٬ واز چنان قدرتی برخوردار است که قادر است کوه را جابجا کند ولی آدمی لجوج و یکدنده است. این افراد معمولا از چیزهای کوچک خوششان نمی آید واز همین رو دلبستگی خاصی به عشق پایدار و ثروت دارند.

 


متولدین خرداد : جیوه

فلز سرد جیوه در متولدین خرداد تمایلات دوگانه ای را به وجود می آورد مگر آنکه خودش جلوی آین کارها را بگیرد و به ندای قلب خود گوش کند. هنگامی که عمیقا به دنبال علت بی حوصلگی متولد خرداد بگردید در می یابید که او همیشه در پی هدفی است ولی مشکل اساسی او این است که هدف را نمی شناسد . متولد خرداد از تخیل بسیارقدرتمندی برخوردار است و به همین خاطر اهداف زیادی را در سر می پروراند. ذهن متولدین خرداد همیشه به کاری مشغول است و به همین دلیل بیش از دیگران به استراحت نیاز دارد . آنها با آنکه نسبت به بی خوابی حساس هستند ولی هیچگاه به اندازه کافی نمی خوابند.

 


متولدین تیر: نقره

فلزوجودی متولدین تیر ٬ نقره است که علیرغم تشابه با سایر فلزات از خصوصیات ویژه گرانبهایی برخوردار است. آنها قلب مهربانی دارند و نیاز دیگران را به خوبی حس می کنند و به آن اهمیت می دهند و می خواهند به دیگران کمک کنند ٬ اما در ابتدا منتظر می شوند تا ببیند کسی دیگری پیدا می شود که پیش قدم شود چون دوست ندارد پول و وقت خود را صرف چیزی کنند که نیازی به آن نیست. اما اگر دریابد که کس دیگری آستین خود را بالا نزده است آنگاه در آخرین لحظه دست به کار می شود . او می گذارد که دو بار زیر آب فرو روید ٬ ولی بار سوم شما را نجات می دهد . او خیلی رئوف است و نمی گذارد غرق شوید

 


متولدین مرداد: طلا

متولد مرداد در دوستی بسیار وفادار است و درموقع دشمنی آدم منصف و قدرتمندی است . او چه ساکت باشد ٬ چه خودنما ٬ فردی خلاق ٬ مبتکر و قدرتمند است . چون او از طلای خالص است به همین دلیل ما ٬ گاهی خودخواهی ٬ تکبرو تنبلی او را نادیده می گیریم .متولدین مرداد در مورد پول هیچگونه احتیاطی به خرج نمی دهند ٬ بسیار ولخرج هستند و حتی اگر پول زیادی نداشته باشند شیک می پوشند و زندگی شان لوکس است و برای تفریح و سرگرمی خود زیاد خرج می کنند. اگر کسی از آنها پول بخواهد به او می دهند و اگر نداشته باشند از دیگری قرض می کنند و به او می دهند.

 

 

متولدین شهریور: جیوه

اگر درجه حرارت محیط مناسب باشد ٬ متولدین شهریور علیرغم اینکه ظاهرا ترکیبی از فولاد و یخ به نظر می رسند ٬ در اثر عواطف اطرافیان ذوب خواهند شد . آنها بدون تردید انسانهایی صادق و قابل اعتمادی هستند ولی زمانی که نخواهند به جایی بروند و یا کار خاصی را انجام دهند ٬ به راحتی می توانند خود را به مریضی بزنند. در چنین مواقعی استعداد نمایی آنها در زمینه هنرپیشگی هویدا می شود. متولدین شهریور از عکسهای خود ایراد می گیرند و در مورد سر و وضع خود وسواس شدیدی دارند ٬ همیشه سر و وضعی مرتب و پاکیزه دارند و در مورد لباس بسیار سخت گیر هستند.

 

شما چه فلزی هستید؟

 

متولدین مهر : مس

متولدین مهر سودمندی فلز مس را که فلز هم آهنگی آنهاست بازتاب می دهند. از هر گونه بی ادبی و بی نزاکتی تنفر دارند ولی با وجود این اگر تابلویی روی دیوار خانه تان کج باشد آنرا صاف می کنند و اگر صدای تلویزیون تان زیاد باشد آن را کم می کنند . آنها عاشق مردم هستند ولی از اجتماعات بزرگ بدشان می اید.مانند کبوتران صلح دائم این طرف و آنطرف می روند.و به میانجیگری می پردازند و صلح و صفا برقرار می کنند.انسانهایی بامحبت و دلپذیر هستند ولی گاهی اوقات بداخلاق واخمو می شوندو از دستور دادن به دیگران خوششان می آید.

 


متولدین آبان: آهن

در بین متولدین آبان آدم عصبی و بی قرارخیلی کم دیده می شود و این در اثر فلز درونی شخصیت آنهاست ٬ با وجود این آنها خیلی رقیق القلب بوده و نسبت به افراد ناتوان و درمانده خیلی دلسوز هستند. متولدین آبان هرگز هدیه یا محبت کسی را فراموش نمی کنند و فورا در جستجوی جبران آن برمی ایند.از طرف دیگر ظلم و بی عدالتی را نیز فراموش نمی کنند و در مقابل ان واکنش های متفاوتی را از خود بروز می دهند. به خانواده و روابط خانوادگی اهمیت زیادی می دهندو رفتارشان با کودکان ملایم و عطوفت آمیز است.

 


متولدین آذر : قلع

در میان متولدین آذر به ندرت می توان کسی را پیدا کرد که شوخ طبع و بذله گو باشد و همین تعداداندک نیز که در گفتن لطیفه چنان خام هستندکه هیچ کس به آنها نمی خندد. اگر چه متولدین آذر حافظه ای بسیار قوی دارند ولی گاهی فراموش می کنند که کت خود را کجا گذاشته اند آنها هرگز نمی توانند دروغگوی ماهری باشند هیچ کس حتی برای یک لحظه نمی تواند دروغ آنها را باور کند. ریا کاری و دروغ گویی اصلا با مزاج آنها سازگار نیست و هر وقت سعی به انجام این کار نمایند به زودی دستشان رو می شود . متولدین آذر ٬ چه کم رو چه پررو ٬ در زمینه عشق همیشه آماده اند که شانس خود را امتحان کنند وخود را به آب و آتش بزنند.

 

 

متولدین دی : سرب

اگر چه فلز درونی متولد دی او را به فردی بسیار محکم تبدیل ساخته است اما او فردی خجالتی است که روحیه ای لطیف و حساس دارد. متولد دی همه کسانی را که باعث صعود آنها شده اند بسیار ستایش می کنند . آنها خواستار پیروزی و موفقیت هستند و به سنتها و آداب و رسوم احترام می گذارند. در شخصیت متولد دی همیشه اندکی افسردگی و غم همراه با جدیت وجود دارد. اما هیچ یک از این دو خصوصیت باعث نمی شود که اواز انضباط جدی دست بر دارد . متولد دی به حدی لایق و کارآمد است که به راحتی می توانید زمام امور را به دستش بسپارید.

 

 

متولدین بهمن: اورانیوم

فلز درونی متولدین بهمن یک فلز حقیقی نیست و یک ماده رادیواکتیو است که فقط در ترکیبات یافت می شود . اورانیوم می تواند موجب انفجارات عظیم و زنجیره ای گردداز همین رو تلاش برای محدود کردن آنها و مجبورساختن شان به انجام کاری مثل کوشش برای به دام انداختن طوفان زمستانی در یک بطری است . متولدین بهمن عقیده خود را خیلی رک و بی پرده به زبان می آورد ولی هرگز سعی نمی کند عقیده اش را به شما تحمیل کند. یک بهمنی برای احساس امنیت دور و اطراف خود را شلوغ می کند و دوستان زیادی دارد ولی گاهی اوقات به یکباره در پیله تنهایی خود فرو می رود و دلش می خواهد تنها باشد.

 

 

متولدین اسفند: قلع

فلز متولد اسفند ٬ آهن ٬ جیوه ٬ طلا و یا سرب نیست بلکه آلیاژی از فلزهاست که نشانگر غیر واقعی و توهم آمیز بودن این افراد است. آنها قوی تر از آن هستند که می پندارید و عاقل تر ازآن که می شناسید ولی تا زمانی که خودشان راز وجود شان را کشف نکنند ٬ راز آنها همواره پوشیده و مخفی باقی خواهد ماند. یک متولد اسفندتمایل چندانی به آرزوهای دنیوی ندارد٬ همچنین برای مقام ٬ قدرت و یا رهبری ارزشی قائل نیست و ثروت و مال دنیا برای او جذابیتی ندارد. او به آینده هیچ اشتیاقی ندارد و نسبت به آن بی خیال است. در مورد گذشته نیز دانشی شهودی دارد و در مورد امروز شکیبا و مقاوم است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |

 

 

لوازم خانگی

 

 

در سال های اخیر، تنوع و میزان واردات انواع لوازم خانگی در كشور به حدی رسیده است كه تولیدكنندگان داخلی در چنین بازار پررقابتی برای جلب اعتماد در میان خریداران باید تلاش مضاعفی را به كار گیرند و آنهایی در این میدان پیروزند كه علاوه بر افزایش كیفیت تولید، خدمات پس از فروش مناسبی را ارائه دهند. وفور محصول در بازار و ركود اقتصادی حاكم باعث شده است كه تولیدكنندگان و فروشندگان از وضعیت موجود راضی نباشند. در این باره گفتگویی را با محمد طحانپور، رئیس اتحادیه كشوری صنف فروشندگان لوازم خانگی انجام داده ایم.

اجرای طرح خرید اعتباری ویژه كارمندان (سخا) را چگونه ارزیابی می كنید و این طرح چه تاثیری در بازار فروش لوازم خانگی دارد؟

این طرح اگر بخوبی اجرا شود بسیار مثبت است و دولت از اجرای این طرح، هدف حمایت از تولید و ترغیب مردم به خرید محصولات داخلی را با تسهیلاتی كه ارائه می دهد دنبال می كند به هر حال خرید اعتباری این امكان را فراهم می كند كه كارمندان توان خرید بیابند و اجرای صحیح آن باعث تحرك بازار می شود.

آیا در این طرح محصولات داخلی باكیفیت ارائه می شود؟

در این طرح اتحادیه فهرست كالاهای داخلی با كیفیت را به وزارت بازرگانی ارائه داده و در هر محصولی نشان هایی باكیفیت را معرفی كرده است كه در دسترس خریداران قرار می گیرد.

آیا این طرح در عمل بخوبی اجرا می شود؟

این طرح در اجرا با كندی روبه روست و از شتاب لازم برخوردار نیست. مثلا در بحث سودی كه باید گرفته شود گره هایی وجود دارد و باید مشخص شود كه بانك عامل چقدر سود و فروشگاه چقدر سود دریافت كند.

پیش از این برای فروش لوازم خانگی طرح لیزینگ مطرح بود. آیا اجرای آن منتفی شده است؟

بله منتفی شده است. در طرح لیزینگ لوازم خانگی متاسفانه كالاهای نامرغوب به مردم داده می شد. هر چند این طرح برای حمایت از تولیدات داخلی و فروش محصولات داخلی بود، اما عملا مردم برای گرفتن تسهیلات به صورت صوری فاكتوری از لوازم خانگی داخلی ارائه می دادند اما پس از گرفتن چك آن را صرف خرید محصولات خارجی می كردند.

یكی از مشكلات تولید كشور ضعف در برندسازی محصولات است. دلیل این ضعف چیست؟

متاسفانه كارخانه های تولیدی ما همدیگر را قبول ندارند و در بحث برندسازی باید كارخانه های تولیدی یك محصول با هم بنشینند و برندی را تعیین كنند و با هم كار كنند مثلا یكی تولید كند و باقی آنها بروند سراغ قطعه سازی و كیفیت تولید قطعه را افزایش دهند و با افزایش عرضه، قیمت تمام شده را كاهش دهند. متاسفانه در برندسازی لوازم خانگی حركت خاصی انجام نشده است و اتحادیه نیز جز پیشنهاد نمی تواند كاری انجام دهد.

در رابطه با بهبود وضعیت خدمات پس از فروش اتحادیه كشوری فروشندگان لوازم خانگی چه اقداماتی را صورت داده است؟

در این بحث مشكلات بسیاری وجود دارد. در مواردی دیده می شود كه برخی واردكننده ها با سرویس كارها قرارداد بسته و یك كارت گارانتی ۵ هزار تومانی برای این كالاها صادر می شود بدون آن كه خدمات پس از فروش خوبی داشته باشد و گاهی مشاهده می كنیم كسانی كه كار خدمات پس از فروش را انجام می دهند پروانه این شغل را ندارند. ما اینها را یكی یكی احضار كرده و از آنها تعهد گرفتیم كه دیگر این خدمات را ندهند. به هر حال لیست واقعی شركت هایی كه خدمات پس از فروش ارائه می دهند در اتحادیه موجود است و مردم نیز حتما پس از خرید از فروشگاه های با پروانه از فروشنده بخواهند كه در فاكتور نام كشور سازنده و شركتی كه خدمات پس از فروش آن كالا را برعهده دارند قید كند.

شما پیش از این از شیوه اعلام نرخ لوازم خانگی وارداتی انتقاد كرده و اصلاح آن را از سوی سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان خواستار بودید. آیا این كار صورت گرفته است؟

به نظر بنده تجارت آزاد است، اما رها نیست یعنی نباید كالا با هر نرخی فروخته شود. به هر حال اطلاعات مصرف كننده به حدی نیست كه تشخیص دهد. شما در نمونه های وارداتی می بینید كه مثلا دو جاروبرقی وارداتی كه هر دو درجه دو هستند و در یك كارخانه اما با نام های مختلف تولید شده اند دارای اختلاف قیمت هستند در حالی كه نباید این گونه باشد مگر این كه كالایی كه قیمت بالاتری دارد برند معروفی باشد و مصرف كننده پول بیشتر را بابت آن برند بپردازد. بنابراین آقایان نمی توانند هر قیمتی را بگذارند به صرف این كه مردم می خرند و خوشبختانه سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان در جهت اصلاح آن كمك می كند.

در بحث برخورد با ساخت كالاهای داخلی در چین با برند داخلی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

اتحادیه پیشگیری كرد. با اطلاع رسانی شفافی كه در جامعه صورت گرفت با همكاری گمرك جلوی این كار گرفته شد. در واقع سه چهار محصول از جمله ماشین لباسشویی و لوازم خانگی كوچك با برند ایرانی در چین ساخته می شدكه با پیگیری جلوی آن را گرفتیم.

در حال حاضر قاچاق لوازم خانگی در چه حدی است؟

در بحث لوازم خانگی به دلیل حجیم بودن كالا، قاچاق كم است.

ممكن است تحت پوشش واردات رسمی وارد كشور شود؟

در حال حاضر با پیگیری اتحادیه و حمایت مركز امور اصناف تقریبا از این كار هم داریم جلوگیری می كنیم و این واردكنندگان هم اكنون كالایشان در گمرك است.

وضعیت قیمت محصولات در حال حاضر در بازار چگونه است؟

آذر سال ۸۷ تاكنون نه تنها افزایش قیمت نداشتیم بلكه بنا به نوع محصول ۳ تا ۱۵ درصد كاهش قیمت نیز داشته ایم، بخصوص در محصول LCD صوتی و تصویری و كولر گازی شاهد كاهش شدید قیمت ها بودیم.

دلیل این كاهش قیمت چه بوده است؟

علت آن فراوانی كالا و رقابت به وجود آمده در بین تولیدكنندگان است، البته قاچاق هم به ارزانی آن كمك كرده است. در واقع وقتی در یك LCD كه قاچاق آمده یك میلیون تومان اختلاف قیمت داشته باشیم این سوال ایجاد می شود كه مگر عوارض و گمركی دریافتی از واردات رسمی آن كالا چقدر بر قیمت نهایی آن تاثیر دارد كه اختلاف قیمت به یك میلیون تومان برسد؟ در نتیجه همه این عوامل و هشدارهای اتحادیه به واردكنندگان و تولیدكنندگان و همكاری آنها باعث شده كه با كاهش قیمت ها مواجه بشویم و كسانی كه تخلف كرده بودند از آنها ریز قیمت خواستیم و چون دلیل منطقی برای افزایش قیمت محصول خود نداشتند با توافقی كه صورت گرفت قیمت ها را به نرخ سابق برگرداندند.

تعرفه واردات لوازم خانگی در حال حاضر چقدر است و نظر شما در رابطه با بالا رفتن نرخ تعرفه چیست؟

ما مخالف بالا رفتن تعرفه واردات لوازم خانگی هستیم به هر حال مردم هم حق دارند كالایی را خریداری كنند كه می خواهند و نباید فقط به این دلیل كه كارگری بیكار نماند هر كالای بی كیفیتی را به منظور حمایت از تولید داخل بفروشیم.

امسال تعرفه واردات لوازم خانگی ۳۰ تا ۴۵ درصد است كه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

شما موافق واردات هستید. این واردات باید در چه سطحی و در چه محصولاتی باشد؟

در تولید كالاهایی چون اجاق گاز، بخاری گازی، آبگرمكن دیواری و چرخ خیاطی مشكلی از نظر تولید نداریم و در نوع خودش بهترین تولیدات را دار یم و ما توصیه مان به مردم این است كه اگر می خواهند اجاق گاز بخرند حتما ایرانی بخرند چون كیفیتش بالاست و قابل رقابت با نمونه های خارجی است، اما چون هزینه تولید بالاست تولیدكنندگان نمی توانند با آنها رقابت كنند.

در حال حاضر تولیدكنندگان لوازم خانگی در كشور با چه مشكلی روبه رو هستند؟

متاسفانه در سال های اخیر آنقدر مجوز تولید لوازم خانگی صادر شده است كه در حال حاضر تولید مازاد بر مصرف داریم و برخی كارگاه ها كالاهایی را تولید می كنند كه كیفیت لازم را ندارند و خدمات پس از فروش ضعیفی ارائه می دهند و پیش بینی ما این است كه در آینده ای نزدیك بسیاری از این كارخانه ها ورشكست خواهند شد چون هزینه سربارشان بسیار بالاست و مردم هم از طرفی با دقت و بررسی به دنبال خرید كالای خوب هستند.

آیا آماری از واحدهای تولید لوازم خانگی كه اشاره كردید تعدادشان بیش از حد نیاز است، دارید؟

بله، مثلا برای تولید اجاق گاز بیش از ۱۵۰ كارخانه وجود دارد در مورد یخچال و فریزر نیز بیش از ۱۰۰ كارخانه مشغول به كارند و در بخاری گازی نیز بیش از ۱۰۰ كارخانه فعالیت دارند. این همه تولید در كجا می خواهد به فروش برسد؟ قطعا به مشكل برمی خورند. شما اگر كشورهای اروپایی را مقایسه كنید می بینید ۳ كشور آلمان، ایتالیا و اسپانیا كه صاحب صنعت لوازم خانگی هستند شاید به تعداد انگشت های دست، كارخانه اجاق گاز داشته باشند، اما از تولید میلیونی كه اكثر آنها صادر می شود، برخوردار هستند. در نتیجه با وجود این همه كارخانه سازنده لوازم خانگی در داخل و فشار ركودی كه بر بازار حاكم است می بینید كه اكثر این واحدها از تمام ظرفیت خود استفاده نمی كنند.

در حال حاضر چند درصد ظرفیت كارخانه های تولیدی خالی است؟

برخی كارخانه های تولید لوازم خانگی با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می كنند و این مساله نشان دهنده این است كه كسب و كار از رونق لازم برخوردار نیست و اگر بازار دچار ركود نبود تولیدكنندگان باید با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می كردند.

وضعیت بازار فروش چگونه است؟

ركود به وجود آمد ، بسیاری از واحدهای صنفی را دچار مشكل اقتصادی كرده است و حتی شاهد آن هستیم كه سطح اجاره فروشگاه ها بسیار كاهش یافته است و برخی نیز كه دارای مغازه اجاره ای هستند قراردادهای خود را تمدید نمی كنند.

براساس قانون، درصدهای سود دریافتی از سوی تولیدكنندگان و فروشندگان لوازم خانگی چه میزان تعیین شده است؟

براساس قانون واردكننده ۱۵ درصد، عمده فروش ۳ درصد، تولیدكننده ۱۵ درصد و خرده فروش ۱۰ درصد سود می تواند از فروش محصولات خود دریافت كند و اگر افزایش قیمتی اتفاق بیفتد اتحادیه از آنها ریز قیمت می خواهد و در صورت گرانفروشی با آنها برخورد می شود. در حال حاضر در تهران كالا حتی به قیمت مصرف كننده عرضه نمی شود و بازار آنقدر رقابتی است و عرضه مازاد بر مصرف وجود دارد كه لوازم خانگی زیر قیمت مصرف كننده عرضه می شود و برخی فروشگاه ها كالا را با یك تا ۳ درصد سود می فروشند..../تحلیل:جام جمادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : iapess |
رپورتاژ
لیست تقریبی قیمت اجاره خودرو
فال حافظ
سرویس VOIP چیست
درباره پرورش جوجه بوقلمون
شهرهای توریستی با تورهای اروپا روسیه آنتالیا و استانبول
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
خرید بلیط چارتر از آژانس مسافرتی معتبر
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
تشک رویا
معرفی جاذبه های گردشگری همدان زنجان و تورهای نوروزی 96 هند چین
اتوبار و باربری آریا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
معرفی سرویس کاهش پینگ و نحوه عملکرد آن در ایران
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | فروش مکمل بدنسازی | طراحی جعبه | تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | طراحی آبنما | درج آگهی | نازایی | فال حافظ |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.